MENU

1e dressuur HireinaDe VWF veulenkeuring op 26 juli a.s. gaat helaas niet door. Er waren slechts een paar aanmeldingen, waardoor we hebben besloten de veulenkeuring dit jaar niet door te laten gaan.

De veulenkeuring viel samen met de regio kampioenschappen springen Zuid Holland en met de Centrale Keuring in Noord Holland, wat wellicht er toe heeft bijgedragen dat er maar weinig aanmeldingen waren.

Begin 2015 zullen we in samenspraak met de fokkers afstemmen wat een passende datum voor een veulenkeuring is en of er in grote lijnen interesse voor is.

We zijn voornemens zaterdag 30 augustus een veulenvisite dag te houden naar fokkers van onze vereniging. Zo snel als er meer bekend is zullen we dit op de website vermelden.

Zaterdag 18 oktober is VWF dressuur om de Kalfsbeek Bokaal bij manege de Prinsenstad. De inschrijving is mogelijk vanaf de eerste week van september via het form desk inschrijfformulier op de website.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.