MENU

alv 2013 001Aanvang: 19.30

Locatie: Bert en Lilian Pleunis, Rijndijk 67, 2394 AD Hazerswoude Rijndijk

Agenda:

 1. Opening en mededelingen
 2. Notulen ledenvergadering 11 maart 2014 te Hazerswoude-Rijndijk
 3. Jaarverslag 2014
 4. Verslag penningmeester over 2014
 5. Verslag van de kascommissie over 2014
 6. Kascommissie:
 • Ruud van Heusden,
 • Sander de Blaauw
 1. Mutaties bestuur


Aftredend en herkiesbaar:
Adrie Goudriaan, Lilian Pleunis, Angelique Hoogerheide

 1. Veulenkeuring? Deze is in 2013 en 2014 niet doorgegaan ivm te weinig deelname. Vraag aan de leden: moeten we dit evenement nog voortzetten? Zo ja, zijn er ideeën om dit evenement nieuw leven in te blazen?
 2. Werkplan 2014
 3. Rondvraag
 4. Uitreiking VWF fokkerspremies
 5. Verloting boek “The leading mares”
 6. Sluiting officiële gedeelte.

De notulen van de ledenvergadering van 11 maart 2014 liggen voor aanvang van de vergadering ter inzage.

Aansluitend aan de ledenvergadering vindt een OPENBAAR gedeelte plaats
AANVANG: 20.30 UUR

Informatie-avond over de volgende onderwerpen:
• Embryotransplantatie bij paarden
• Geboorte van het veulen mbv dvd "Foal in mare"
• Opfok (jonge) paarden

Aanvang 20:30, locatie Bert en Lilian Pleunis, Rijndijk 67, 2394 AD Hazerswoude-Rijndijk
Spreker: Sander de Blaauw

Sander de Blaauw, dierenarts bij DAP Bodegraven, zal de volgende onderwerpen aan bod laten komen:
Embryotransplantatie bij paarden. Hij zal de technische moeilijkheden bespreken en uitleg geven welke kosten er zijn bij ET bij paarden.

Daarnaast zal Sander de Blaauw ook de geboorte van het veulen bespreken. Dat zal hij doen met behulp van de DVD "Foal in Mare". Dit is een hele mooie dvd met mooi beeldmateriaal met o.a. de normale geboorte, verkeerde liggingen van het veulen, red bag geboorte en de keizersnede.
Tenslotte zal Sander ook nog de opfok van (jonge) paarden bespreken met daarin vooral de aandacht voor ongelijke voeten en welke risico's dat geeft voor blessures bij het sportpaard.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.