MENU

Winnaar 2012 Entertainer vivaldi x voltaireDit is alvast de voorlopige startlijst voor het VWF Dressuur bij Manege de Prinsenstad om de Kalfsbeek bokaal.

Wees op tijd, er zal volgens een strak schema gereden worden.

Vrijdag 18 oktober zal de definitieve lijst gepubliceerd worden.

VOORWAARDEN 

·Hoofdstelnummers zijn verkrijgbaar bij het secretariaat. Het secretariaat is te vinden boven in de kantine. U hoeft geen borg te betalen en kunt de nummers na afloop behouden. Per combinatie heeft u recht op één catalogus;

·De hoofdstelnummers dienen aan beide zijden bevestigd te worden op het zadeldekje of eventueel aan het hoofdstel;

·Het is voor alle deelnemers aan VWF-Dressuur verplicht een veiligheidshelm te dragen, op zowel het voorterrein als op het hoofdterrein;

·Alle paarden dienen tegen influenza te zijn ingeënt en correct te worden aangeboden, d.w.z. bekapt, gepoetst, getoiletteerd en ingevlochten;

·De presentatie van de dressuurpaarden is conform de startlijst, er kan tijdens VWF-Dressuur niet gewisseld worden. De starttijden zijn richttijden, en kunnen door omstandigheden vroeger of later uitvallen. Indien onduidelijkheid over de startvolgorde bij de dressuurpaarden is, dan is de beslissing / het oordeel van de ringmeester doorslaggevend;

·Tijdens het rijden van een paard in de bak mogen maximaal 2 begeleiders per paard bij de ingang staan en meekijken (afgeschermde ingang);

·Dressuurpaarden dienen ongebandageerd te worden voorgesteld, tijdens de finale mogen de paarden wel gebandageerd worden voorgesteld;

·Dressuurpaarden dienen zonder hulpteugels te worden voorgesteld, zowel in de losrijbak als voor de jury;

·De uitspraak van de jury is bindend en de jury behoudt zich het recht voor om, om haar motiverende redenen, de deelnemers uit te sluiten van deelname;

·Parkeeraanwijzingen van auto’s / veewagens moeten worden opgevolgd;

·Eigenaren / deelnemers dienen hun inschrijving gestand te doen. De betaling van het inschrijfgeld is ook bij afmelden verplicht, ongeacht eventuele veterinaire verklaring van een veearts;

·Fokvereniging VWF Zuid-Holland West, juryleden en Manege de Prinsenstad kunnen niet aansprakelijk worden en/of verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade aan personen, dieren of goederen. Een ieder bevindt zich op het terrein voor eigen rekening en risico;

·De prijsuitreiking vindt na afloop van het evenement plaats. Ruiters en amazones, wiens paarden aan het einde van het programma zijn overgereden door de gastruiter, dienen te paard in de prijsuitreiking te verschijnen. De overige prijswinnaars kunnen hun prijs, te voet, doch gekleed in wedstrijdtenue in ontvangst nemen.

·Na afloop van het evenement kunnen de puntenlijsten, voorzien met commentaar van de jury, opgehaald worden.

Dit boekje is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch kan de VWF geen garanties bieden voor de nauwkeurigheid en/of foutloze inhoud ervan. De VWF is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie

IEDEREEN HEEL VEEL PLEZIER EN SUCCES!

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.