MENU

Algemene ledenvergaderingDinsdagavond 26 februari was er aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering en de uitreiking van de fokkerspremies een thema-avond met als sprekers Rien v.d. Schaft en Arnold Kootstra.

Rien van de Schaft gaf een terugblik over de ontwikkeling van dressuurpaarden de afgelopen 30 jaar en welke weg we de komende jaren in moeten slaan.

Rien vertelde over zijn loopbaan in de dressuursport. Hij is zijn loopbaan in onze regio begonnen, eerst op de Rotterdamse Manege, vervolgens gezamenlijk met Ton en Mieke de Kok in Nootdorp en daarna bij de Trakehner fokkerij in Wenum Wiessel. Sinds 1985 heeft hij zijn eigen stal, die hij runt tezamen met zijn vrouw en dochter van 22 jaar. Het doel is de paarden in de dressuur te trainen volgens de klassieke beginselen. Het doel van de dressuur is de paarden beter, fijner, gezonder te maken; het paard moet zich plezierig voelen en er prettiger van worden. Rien heeft 9 Grand Prix paarden in de ring uitgebracht en 25 paarden tot dit nivo gebracht.

Op de video werden beelden vertoond van Joseph Neckerman in 1979 die een Grand Prix proef reed. Het geheel zag er wat houterig en strak uit. Hij was wel één van de beste ruiters in zijn tijd. Vervolgens waren er beelden van Margrit Otto Crepin met Corlandus. Een paard dat springen gefokt is, en volgens Rien heden ten dage ook goed mee zou kunnen in de top van de wereld, dit geldt ook voor Marzog met Nicole Uphoff.

Vaak dwaalde Rien af naar zijn passie, het paardrijden zelf. Hij vertelde dat je de minste blessures krijgt door paarden op een natuurlijke wijze te laten lopen. Er zijn veel ruiters die rijkunstige problemen hebben en terugvallen op een ander zadel, de tandarts, de fysiotherapeut, etc. Vaak liggen de problemen in de wijze van rijden.

Het aantal paarden dat over zeer goede kwaliteiten beschikt is de laatste jaren drastisch toegenomen. Als je vroeger 3 toppers had, heb je er tegenwoordig 12, en het gedeelte eronder is ook veel breder dat vroeger. Bovendien zijn er onvoorstelbaar veel wedstrijden en ruiters met zeer veel enthousiasme, dit leidt ook weer tot een hoger nivo.


Arnold Kootstra gaf een terugblik op de Hengstenkeuring KWPN 2013 en invulling van het toekomsttraject.

Arnold vertelde dat hij zijn loopbaan is begonnen bij stal Roelofs, waar hij lange tijd als bedrijfsleider gewerkt heeft. Hier is hij bedrijfsmatig in aanraking gekomen met de fokkerij, wat tevens zijn passie en hobby is. Bij stal Roelofs was een strenge selectie op springaanleg (de jonge paarden werden gedurende een paar dagen over lage hindernissen getest op hun aanleg) en op gezondheid. Vervolgens heeft hij 1½ jaar gewerkt bij stal Eurocommerce.

Sinds augustus 2012 is hij in dienst bij het KWPN, waar hij nu tijdens de hengstenkeuring de moederlijnen nakijkt, informatie opvraagt bij buitenlandse stamboeken en de Veulenboek en register A moeders beoordeeld en in Nederland verblijvende buitenlands geregistreerde merries bekijkt.

Als springpaard ziet hij graag een mooi paard met drie goede basisgangen. Een paard moet een goede balans hebben in draf, en uiteraard is de galop heel belangrijk. Een hindernis is eigenlijk een grote galopsprong. Een paard moet makkelijk kunnen changeren, een paard met een goede balans kan makkelijk wenden.

Via videobeelden vertelde Arnold het aantal paarden dat procentsgewijze verder is gekomen bij de hengstenkeuring van 2012/2013. Er werden diverse (kampioenshengsten) van afgelopen hengstenkeuring bekeken, waardoor er een levendige discussie op gang kwam.

Het was een gezellige, leerzame avond, waar de diverse fokkers weer fijn bij konden praten en ervaringen uit konden wisselen.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.