MENU

Ledenvergadering26 februari 2013 organiseren we na de algemene ledenvergadering een thema-avond met de volgende onderwerpen;

Dressuur :Terugkijken op ontwikkeling dressuurpaarden afgelopen 30 jaar door Rien v.d. Schaft                          Springen :Terugblik op HK KWPN 2013 en invulling toekomsttraject door Arnold Kootstra

Na het besloten gedeelde van de algemene ledenvergadering van fokvereniging VWF, organiseren we een voor iedereen toegankelijke thema avond.

Kantine open voor openbaar gedeelte: 20.15 uur

Aanvang: 20.30 uur.

Voor dit openbare gedeelte mogen we profiteren van de aanwezigheid van 2 experts en specifiek met hen proberen een overzicht en inzicht te krijgen in wat we enerzijds hebben bereikt (dressuur) en anderzijds waar we staan en welke weg we in moeten slaan (springen).

Voor dressuur hebben we de internationaal bekende dressuurtrainer en Grand Prix ruiter Rien van der Schaft bereid gevonden om ons mee te nemen in 30 jaar ontwikkeling van het dressuurpaard.

Voor springen hebben we Arnold Kootstra bereid gevonden om een korte terugblik te geven op de hengstenkeuring van het KWPN en zijn visie te geven wat het traject wordt waar we de komende jaren aan moeten gaan werken.

Lokatie: Bert en Lilian Pleunis, Rijndijk 67, 2394 AD HAZERSWOUDE-RIJNDIJK.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.