MENU

Clinic Job Meursing 2Woensdag 15 januari heeft dierenarts Job Meursing een lezing gegeven over EHBO bij paarden. Er waren ongeveer 40 mensen die de clinic bijwoonden.

Hij begon met een uitleg over beschadigingen aan het oog. Wat de oorzaak hiervan kon zijn en wat de behandeling tegen de diverse aandoeningen is.

Vervolgens besprak hij koliek. Wat de oorzaken zijn, zoals teveel zand eten, waardoor dit ophoopt in de darmen en niet afgevoerd wordt. Veranderingen in voer of in management (minder werk). De behandeling hiertegen, in principe het paard aan de hand stappen op een zachte bodem, als het paard zich zou laten vallen dat hij zich niet verwond. Maar als het paard rustig is, hoef je weer niet te stappen. En de behandeling, in principe altijd de dierenarts bellen.

Wonden bij paarden kwamen uitvoerig aan de orde, vergezeld van afbeeldingen van kleine wondjes tot enkele horror-afbeeldingen. Afhankelijk van de ernst van de wond kan je zelf de wond schoonmaken en behandelen. Echter als een wond gehecht moet worden, moet je er geen zalfjes of sprays opdoen. Vlees dat gedurende de behandeling buiten de wondranden komt is wild vlees. Dit moet meestal weer weggesneden worden, anders kunnen de wondranden niet naar elkaar toegroeien. Littekens blijven het eerste jaar gevoelige plekken en kunnen (bij stoten) weer open gaan.

Vervolgens besprak Job wat er in een EHBO koffer moet zitten, de spullen die je regelmatig nodig hebt. Zoals een thermometer, gamgee verband, een coflex kleefbandage, wondspray, een praam, een schaar en nog diverse andere dingen.

Na het theoretisch gedeelte gingen we de rijbaan in, waar 3 paarden waren. Job liet zien waar je de hartslag kan voelen onder de kaak en hoe je met de stethoscoop de hartslag kan horen. Een ieder mocht zelf oefenen op de paarden die er stonden. Hij liet zien hoe je de temperatuur op kan meten, deze mag tot 38 graden zijn, bij veulens een graad hoger. Verder toonde hij het verbinden van een wondverband. Altijd een gaasje op de wond, of er moet gaas om de watten heenzitten, en het verband uit de bandage laten steken boven en onder, zodat je de wond niet afknelt.

Job legde alles duidelijk uit en het was een leerzame avond.

Clinic Job Meursing

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.