MENU


Veulencollectie

Veulencollectie

VWF Successen

VWF Successen

Astor

In 2008 wordt de hengst ASTOR V. S.DOMBURG M. NICOLINDE (V. VASCO X GONDELIER X URON X TABOR) goedgekeurd bij het NeWP.
Hiermee heeft Gerrit van Heijst weer een klein stapje gezet om specifieke bloedlijnen (zie beschrijving) beschikbaar te krijgen voor de fokkerij.

S.DOMBURG  M. NICOLINDE (V. VASCO X GONDELIER X URON X TABOR)

ACHTERGROND INFO

Het begon allemaal met de keurmerrie LINDA (V. GONDELIER X URON X TABOR).

In de 80-er jaren had Gerrit van Heijst reeds gepleit om voor de fokkerij van het Gelders Paard toch vooral moeite te doen om de DOMBURG bloedlijnen weer terug te brengen in de fokkerij omdat deze steeds verder verwaterden binnen de fokkerij van het GELDERS PAARD. Naast de EBERT bloedlijnen, die nog ruim voorhanden waren, bleek het DOMBURG bloed (vaak in combinatie met het COLONEL bloed) een belangrijke basis gelegd voor de op- en uitbouw van de Gelderse merrielijnen. Het is dan ook verstandig om die balans te continueren. Met LINDA zou niet alleen het URON bloed maar tevens het GONDELIER bloed meegenomen worden, een hengst die eveneens ontsproten is uit de Gelderse fokkerij. Deze hengst, door zijn vader Toon van Heijst op 3-jarige leeftijd aangekocht en verder altijd in eigendom geweest van zijn vrouw Antje van Heijst, bleek een internationaal springfenomeen. Hij werd in 1972 Nationaal kampioen springen onder Henk Nooren. Vele internationale overwinningen zouden nog volgen. Ook zijn kinderen en zijn kleinkinderen bleken meer dan gemiddeld de springeigenschappen van GONDELIER mee te krijgen. Ook daarom is het jammer dat er eigenlijk zo weinig, gezien zijn kwaliteiten, voor de fokkerij is overgebleven. Alleen in de Gelderse fokkerij heeft het GONDELIER bloed zich via ZICHEM (V. GONDELIER X ECLATANT X EPIGOON) over de fokkerij kunnen verspreiden. En niet zonder succes gezien de 3 nationale kampioenen die dit heeft opgeleverd. Hier ligt nog een belangrijke taak voor de fokkers en het stamboek om voor zover mogelijk dit bloed verder voor de fokkerij ter beschikking te krijgen.

LINDA was ook bekend als moeder van het internationale dressuurpaard BOWIE. Later krijgt de merrielijn bekendheid als de merrielijn waar de METALL zoon SPECIAL D. uit voort zou komen. In Frankrijk staat uit dezelfde moederlijn het Grand Prix Paard JOERIS (v. FERRO)  de Franse dressuurfokkerij ter beschikking.

LINDA en haar nazaten staan allen bekend als zeer mensvriendelijke paarden.

In 1994 werd LINDA op 24jarige leeftijd aangekocht. In 1995 schonk LINDA op 25 jarige leeftijd het leven aan de vosmerrie NICOLINDE V. VASCO. Gekozen was voor VASCO om enerzijds het DARWIN (V. ODIN van WITTENSTEIN) bloed en anderzijds de prestatiegenen van zijn moeder JOLANDA (dubbel prestatie predikaat) voor de fokkerij beschikbaar te krijgen.

In de 90-er jaren wordt opnieuw een artikel in ‘In de Strengen’ geplaatst waarin nogmaals een oproep voor het behoud van de DOMBURG lijnen wordt gedaan. Dit levert o.a. een reactie op van de eigenaren van de merrie VERABELLA (V. WALDO) op. Op een later moment wordt contact gezocht en koopt Gerrit zijn broer Ruurd de merrie.  Hierbij wordt afgesproken dat bij een combinatie met WOLFGANG, Gerrit het veulen zal kopen. Dit levert het bruine hengstveulen zonder aftekeningen op die later onder de naam S.DOMBURG door het NeWP goedgekeurd zal worden. Deze hengst zal binnenkort onder een nieuwe ruiter in de springsport uitgebracht worden.

De moederlijn van S.DOMBURG kan in de volle breedte gekarakteriseerd worden als paarden met een goede beweging. De paarden weten zich allemaal in de dressuursport te bewijzen. Zijn halfzuster NORABELLA wordt in de dressuursport uitgebracht. Zij is gekruist met GRAFIET om de oude bloedlijnen weer bij elkaar te laten komen en wat het bruin merrieveulen CARABELLA heeft opgeleverd.

Door NICOLINDE met ASTOR te kruisen werd aan de kruising van het URON X WALDO bloed nog een keer URON, GONDELIER en DARWIN bloed toegevoegd.

Al bij de eerste pasjes in de bak viel het zeer sterke achterbeen gebruik van ASTOR op. Dit kan ook als een belangrijk kenmerk van hem worden aangemerkt. Bij het zadelmak maken werd verder geconstateerd dat ASTOR veel balans en zelfhouding heeft en niet zoals de meeste jonge paarden hun evenwicht even kwijt zijn. Zijn africhter Sebastiaan Smit bracht deze kwaliteit als volgt naar voren : “Bij het maken van een volte loopt hij probleemloos je hand achter na zonder naar binnen of naar buiten weg te vallen.” Bij het los springen blijkt hij het hout niet alleen probleemloos te overwinnen, maar blijkt hij eveneens goed te kunnen schakelen.

Met de goedkeuring van ASTOR is het URON-bloed (2x), WALDO-bloed, DARWIN-bloed en GONDELIER-bloed weer beschikbaar gekomen voor de fokkerij.

Voor verdere foto’s van ASTOR en familieleden kijk op: www.simplesite.com/Astor

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.