Links

Geen website is compleet zonder een overzicht van interessante links. Voor ons zijn links interessant als ze fokkerij- dan wel sportgericht zijn en daarbij geen commerciële achtergrond hebben. Aanvullend biedt dit overzicht met links de mogelijkheid de websites van onze leden aan u te presenteren. Volledig is deze lijst allesbehalve, en daarom nodigen wij u ook uit om aanvullingen aan ons door te mailen.